Városi Könyvtár szolgáltatásai

Beiratkozási díjak:

 • Aktív keresők: 1200,- Ft (Érvényes: 365napig)
 • Kedvezményes könyvtári tagság: 600,- Ft (6 hónapig)
 • Kedvezményezettek: érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők, nyugdíjasok, pedagógusok, közalkalmazottak, köztisztviselők
 • Ingyenes tagság illeti meg a 16 év alattiakat, 70 év felettieket, a könyvtári és közgyűjteményi dolgozókat, a közművelődési szakembereket,

Egyéb díjak:

 • Elveszett olvasójegy pótlása: 100,- Ft
 • Értesítés előjegyzésről telefonon: 100,- Ft
 • Értesítés előjegyzésről e-mail-ben: ingyenes

Késedelmi díjak:

 • A késedelemről szóló értesítés díja: 130,- Ft
 • Kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvek késedelmi díja: 10,- Ft/db/nap
 • Olvasótermi könyvek késedelmi díja: 100,- Ft/db/nap
 • CD, DVD, videó késedelmi díja: 200,- Ft/db/nap
 • Folyóiratok késedelmi díja: 50,- Ft/db/nap

Irodai szolgáltatások díjai:

 • Nyomtatás: 30,- Ft/lap (szöveg)
 • Szkennelés: 50,- Ft/lap
 • Szövegszerkesztő használata: 300,- Ft/óra
 • Internet használat: 300, -Ft/óra
 • Fax küldése: 200,- Ft/oldal

Elveszett dokumentumok megtérítése:

 • A három évnél nem régebbi kiadású könyvek esetén elsősorban az eredeti mű pótlása, vagy az eredeti érték (napi beszerzési ár) megtérítése.
 • A három évnél régebbi kiadású könyvek esetében a beszerzési ár háromszorosa, de minimum 1000 Ft, vagy újabb kiadás megléte esetében az aktuális beszerzési ár.
 • CD, videokazetta, DVD elvesztése esetén az aktuális kiadói árakat vesszük figyelembe.